Napisz

Coaching – co to jest?

Rolą coacha jest umiejętne nakierowanie toku myślenia klienta, aby on sam wpadł na rozwiązanie danego problemu. Dzięki czemu uczy się on radzenia sobie z podobnymi trudnościami w przyszłości. W tym celu coach zadaje mnóstwo pytań, które sprawiają, że klient zaczyna patrzeć na świat z innego punktu widzenia. Nabiera głębszej refleksji na temat swoich wyborów i potrafi kreatywnie podejść do danej sytuacji. W tym przypadku koncentracja pracy jest skupiona na efektywności i wykonaniu zadania. Jedną z ważniejszych umiejętności specjalisty jest dawanie informacji zwrotnej na temat obserwowanego zachowania klienta. Istotne jest, że coach nie jest zwykle ekspertem w dziedzinie, która sprawia trudność klientowi. Wystarczy mu głęboka wiedza na temat psychiki ludzkiej oraz skuteczne metody dotyczące motywowania człowieka do podjęcia zmian oraz wiedza, jak uczyć go podchodzenia do zagadnień życiowych z innej perspektywy.

 

Czym jest mentoring?

Mentoring jest relacją pomiędzy mistrzem w danej dziedzinie oraz uczniem. Mentor jest ekspertem w konkretnym aspekcie życia i zna wiele szczegółów, które powierza mniej doświadczonej osobie. Jest to więc przekazywanie wiedzy i umiejętności na poziomie zawodowym. Mentoringiem może być np. nauka sposobów radzenia sobie ze stresem lub metody rozwiązywania problemów w firmie. Mentor nie podaje bezpośrednich rozwiązań, jednak w niektórych sytuacjach wskazuje uczniowi, co może zrobić, aby poprawić swoją sytuację. Relacja ucznia i mistrza często staje się przyjacielska i bardzo bliska. Niekiedy wykracza poza ramy zawodowe, np. partnerzy relacji spotykają się towarzysko poza sesjami. Mentorem może być zarówno wynajęty specjalista, jak też starszy kolega z pracy lub szef otwarty na pracę z podwładnymi.

Główne różnice pomiędzy mentoringiem a coachingiem

Coaching jest nastawiony na wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego. Jednak to klient wybiera cele pracy i szuka dróg rozwiązania swych problemów. Coach udziela mu pomocy i wspiera go w trakcie rozwoju. Mentor natomiast podpowiada i wyznacza konkretne zadania swemu klientowi. Jest znacznie bardziej dyrektywny i ma duże doświadczenie w branży podobnej do dziedziny zainteresowań klienta. Pomimo widocznych różnic w tych dwóch podejściach do pomocy, obie metody przynoszą duże korzyści potrzebującym. Podstawą jest jednak profesjonalne podejście do klienta oraz wysoka jakość świadczonych usług.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel mentorem & coachem: